Thiết bị tạo nước từ không khí dùng trên sa mạc

Loading...

Tạo ra nước từ không khí là một việc rất khó, nhưng nhóm nghiên cứu tại Đại học California thử nghiệm thành công thiết bị thu nước mới.


Thiết bị thu nước từ không khí.

Thiết bị này có thể sản xuất nước ngọt trên sa mạc mà chỉ cần năng lượng từ Mặt trời.

Máy thu nước hay khung kim loại hữu cơ (MOF) sử dụng một nguyên liệu đặc biệt. Đó là một loại bột phủ trên thiết bị giúp hấp thụ nước vào ban đêm.

Khi nhiệt độ tăng vào ban ngày, nó buộc phân tử nước xuất hiện. Lượng nước đủ làm đầy một cốc nhỏ. Nhóm nghiên cứu dự định tăng quy mô thiết bị và giảm chi phí.

Thiết bị này có thể dùng được ở những nơi khô hạn và thiếu nước trong tương lai.

2018-07-24 06:18:07