Video: World Wide Web là gì?

Loading...

World Wide Web, gọi tắt là Web hoặc WWW, mạng lưới toàn cầu là một không gian thông tin toàn cầu mà mọi người có thể truy nhập (đọc và viết) qua các máy tính nối với mạng Internet.

>>> WWW - 25 năm thay đổi thế giới

Ngày này 30 năm trước, mạng toàn cầu World Wide Web ra đời

2019-03-11 22:10:05